Πολιτική Κρατήσεων

Πολιτική Χρέωσης κρατήσεων.

Για την οριστικοποίηση μιας κράτησης, ζητάμε ευγενικά από  τους πελάτες μας κατάθεση προκαταβολής ίσης με 20€ ανα άτομο, για την οριστικοποίηση της κράτησης.
Ακύρωση της κράτησης 6 ώρες πριν την άφιξη, συνεπάγεται την από μέρους του  εστιατορίου  επιστροφή ολόκληρης της προκαταβολής.
Ακύρωση της κράτησης 5:59 ώρες έως 0 ώρες πριν την άφιξη ή μη εμφάνιση , συνεπάγεται την μή επιστροφή της προκαταβολής.
Η πληρωμή της προκαταβολής καθώς και της εξόφλησης μπορεί να γίνει με τη χρήση πιστωτικής κάρτας VISA, MasterCard, Maestro, American Express. 
Loading